Çakarsi

Dikush që të çan karin vazhdimisht, qoftë si qëllim në vetvete, qoftë si mjet për të arritur atë që do. Çakarsi zakonisht nuk duron çakarje nga të tjerët, por është shumë i lumtur t’ua çajë të tjerëve deri në dhimbje të padurueshme.

– Filani osht bo shum çakars kohëve të fundit
– Osht rob çakars, mos u merr me të…