M’u llash trapa

Lojë me rrokjet e fjalës “m’u trash llapa“. Prej kësaj buron edhe llashje.

Plotësuar nga Gzili: Një variant i pjesshëm i trashjes së përgjithshme (shih “trashem“), i ngjashëm me anestezinë lokale. Bllokim apo vështirësim i rendit normal të të folurit. Shkaktohet nga lodhja, veprimtaria hiperaktive e gjuhës, intoksikimi me lëndë dehëse.
Shprehja bëhet më vetëpërshkruese dhe bindëse kur thuhet u “llash trapa”, demek literalisht s’po punon mirë gjuha. Zakonisht përdoret për të pirët.

O llaçi bojs

Titull kënge e grupit “Ace of Bace”, që në origjinal është “All that she wants”. Kjo formë erdhi si pasojë e mosnjohjes së anglishtes në fillim të viteve ’90, kur kënga u dëgjua për herë të parë në Shqipëri. Ende përdoret edhe sot në radhët e njerëzve me njohuri të vakta në gjuhën angleze, por që e kanë qejf hitin e “Ace of Bace”.