A të qifja ut!

Vjen nga “A të qifsha unë”. Megjithatë ka më tepër kutpimin: “a derëbardhë” ose “a derëzi”, dhe jo kuptimin e foljes “qij“. Përdoret gjëresisht në Labëri (Vlorë).

– I bëre gati lekët vlla?
– Po prit a të qifja ut, ato po bëj!