M’u llash trapa

Lojë me rrokjet e fjalës “m’u trash llapa“. Prej kësaj buron edhe llashje.

Plotësuar nga Gzili: Një variant i pjesshëm i trashjes së përgjithshme (shih “trashem“), i ngjashëm me anestezinë lokale. Bllokim apo vështirësim i rendit normal të të folurit. Shkaktohet nga lodhja, veprimtaria hiperaktive e gjuhës, intoksikimi me lëndë dehëse.
Shprehja bëhet më vetëpërshkruese dhe bindëse kur thuhet u “llash trapa”, demek literalisht s’po punon mirë gjuha. Zakonisht përdoret për të pirët.

Trashem

1. Hutohem, shpërqendrohem (sinonim llashem)

-U trasha fare, e harrova gjithë pjesën

2. Më lodhet koka (sinonim ënjte)

– Na trashi ajo e kimisë, daku!

-Boll se na trashe me kët muhabet!

3. Dehem

– Ika unë, u trasha me një teke

Me këtë të fundit lidhet edhe shprehja “m’u trash llapa”.

Plotësuar nga Gzili:

Të shndërrohesh momentalisht në rob të trashë apo të dukesh si i tillë. Të të kaplojë trashja. Trashja paraqitet në dy lloje kryesore: përjetimi i habisë dhe hutimit njëkohësisht, shoqëruar me shtangie, si edhe mërzia në kufi të padurimit. Tulatja si pasojë e intoksikimit me substanca psikotrope njihet po ashtu si trashje. Por trashja më e rrezikshme shkaktohet zakonisht vetvetiu, nga efekti i thjeshtë i kalimit të kohës bosh.

Lezbike teknoçoni

E ka prejardhjen nga refreni i këngës “This beat is technotronic” të grupit Technotronic, e cila doli në fund të viteve ’80 dhe ishte shumë popullore në Shqipëri gjatë viteve ’90. Vihej vazhdimisht në “disko shpie” dhe lindi për shkak të moskuptueshmërisë së vargjeve në anglisht: “This beat is technotronic“. Duhet të theksojmë se kur kërcehej fjala “lezbike” këndohej me pasion të madh.

– Ma vej içik atë Lezbike teknoçonin aman!