Xhuvelizëm

Fenomeni që mban emrin ish ministrit Lufter Xhuveli, që përdoret për të treguar largime grupimesh politike a deputetësh nga njëri bllok tek tjetri, pergjithësisht nga partia në opozitë drejt asaj që është në pushtet. Është një term përgjithësisht me ngjyrim negativ për të treguar paqëndrueshmërinë e një politikani.