Axhalé

Nxitim ose ngutje për të bërë një punë apo për të shkuar diku, si pasojë e ndonjë halli ose problemi.

Sot ndodh që të shohim shpesh rrugëve shoferë që ecin me axhalé, po që jo rrallë i gjen parkuar në kanale, ledhe, apo në ndonjë shtyllë buzë rrugës.

– E kishte me axhalé.