Kalec

Fjalë fyese që përkufizonte disa tipa të caktuar njerëzish të para viteve ’90, të cilët ishin kryesisht injorantë dhe me profesion pak polic, e pak sigurims. Përdorej edhe për të etiketuar njerëzit servilë e shërbëtorë ndaj pushtetit, që merren me spiunllëqe.

– Ik ere kalec muti!