Robqir

I referohet një personi, i cili shfaq cilësi përgjithësisht të papranuara në rrethin shoqëror. Individ që spikat për veprime me natyrë mashtruese dhe pabesi. Zakonisht shoqërohet me mbiemrin “i mutit” që të shtoje nivelin e robqirllikut.

– Ma futi robqiri i mutit!